What's on

20
May 2022
Friday
7:00 pm

Great songs of XX century
6+

Mikhail Gavrilov
baritone
Maria Mukupla
soprano
Togriy Bazhakin
baritone
Anton Avdeev
tenor
Elena Zastavnaya
soprano
Mikhail Velikanov
baritone
Elizaveta Bokova
soprano
Alexander Pakhmutov
baritone
piano, comments on the concert
Igor Mikhailov
piano
Yaroslava Serdobolskaya
piano
Alexander Larionov
piano
Natalya Zyskunova
percussion
Vocal ensemble "Petersburg baritones"
F. M. Kozlov Veteran's Choir
Petr Gaydukov
artistic director
Alexandrov
Dunaevsky
Solovyov-Sedoy
Basner
Petrov
Molchanov
Sinatra
Lennon
Mercury
On this day
100 years ago
Grand Hall:
191186, St. Petersburg, Mikhailovskaya st., 2
+7 (812) 240-01-80, +7 (812) 240-01-00
Small Hall:
191011, St. Petersburg, Nevsky av., 30
+7 (812) 240-01-70
Write us:
Box office opening hours: 11 am to 8 pm (on concerts days to 8.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
Box office opening hours: from 11 am to 7 pm (on concerts days to 7.30 pm)
Lunch Break: 3 pm to 4 pm
© 20002024
Saint-Petersburg Philharmonia